Anderstorp och Simhallen i Framtiden

Den 10 februari 2016 beslutade Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun att låta Föreningen Anderstorp Simhall & Gym hyra simhall och Hälsolyft av kommunen. Kommunfullmäktige tog samma beslut den 25 februari 2016.

Föreningen  Anderstorp Simhall & Gym som bildats av Anderstorps Simsällskap och Anderstorps Sportklubb tog över driften den 1 april och i tio år eller tills ny anläggning finns färdig.

Nu jobbar vi för fullt med att lära oss allt i simhallen och gymmet och hoppas att alla ska trivas hos oss.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig i kassan eller på telefon 070-259 88 88.

Vill du bli medlem i Föreningen Anderstorp Simhall & Gym gör du så här:
Betala in 300 kr till bg 5070-0103 eller swisha till 123 459 79 77  och skriv medlem+ditt namn i ärenderaden. Ange också mailadress och mobilnummer om det finns.

SIMSKOLOR OCH VATTENTRÄNING

badbollar-paskVattengympa och ny crawlskola kommer att börja i september.

Information kommer senare.

 

 

NYHETER för Simhall och Gym

paskoppetNytt i gymmet!
Personlig träning – se priser längre ner på sidan 

Öppettider & Priser

Simhallen

Öppettider:
Tisdag 14 – 20
Onsdag 14-20
Torsdag 06-08
Fredag 14-20
Lördag 09-14
Söndag stängt (fram till oktober)

Kassan stänger 60 minuter före stängning.
Med tag kan man komma in fram till 30 min före stängning, dock måste man ändå vara ute ur omklädningsrummet vid stängningsdags.

 

Stängda dagar under året: Julafton, juldagen, annandag jul, Trettondagen, Påskafton, Påskdagen, 1 maj, Pingstafton, 6 juni och Alla helgons dag.
Varierande öppettider kan gälla på Trettondagsafton och Valborgsmässoafton beroende på vilken veckodag det är.

BADKORT VUXEN 20+ ŁR Ungdom 9-19 ÅR Senior 65+
Ett bad 60 kr 40 kr 50 kr
Tio bad 500 kr 300 kr 450 kr
Årskort bad 1600 kr (160 kr per månad) 700 kr  (autogiro 85 kr per månad) 1200 kr (autogiro 125 kr per månad)
Dagkort familj 150 kr
Łrskort familj 2200 kr (autogiro 220 kr per månad)

Träningsverket

Öppettider:
Alla vardagar kl 04.00-22.00 och helger kl 06.00-22.00
* Senior 65+  kl 08.00-15.00+helg
Bad ingår i alla gymkort.
Nu kan ungdomar från 13 år träna på gymmet i målsmans sällskap. Ensam tränar ungdomen från det år de fyller 16 år.
Ansvar för detta ligger helt på målsman. Pris för ungdomens kort är samma som ungdom 16-19 år

Taggen!
Taggen är personlig och bevis på ditt medlemskap och nödvändig för att komma in i gymmet.
Det är därför mycket viktigt att taggen medförs vid varje gymtillfälle.
Vi kommer regelbundet att göra medlemskontroller.
Kan du inte uppvisa din tagg utgår böter på 500 kr.

Priser för gymkort från 2018-04-01.

GYMKORT VUXEN 20+ ÅR Ungdom16-19 ÅR *Senior 65 +
Helår 2800 kr ( autogiro 285 kr per månad) 2100 kr (autogiro 220 kr per månad) 2100 kr (autogiro 220 kr per månad)
Halvår 1900 kr 1400 kr 1400 kr
Kvartal 1300 kr 950 kr 950 kr
Månad 650 kr 450 kr 450 kr
Vecka 350 kr 250 kr 250 kr
Årskort familj 5800 kr (autogiro 525 kr per månad) Åldersgräns för barn i familjekort 18 år.

Personlig träning
60 min                    640 kr
5×60 min           3.000 kr (600 kr/h)
10×60 min         5.400 kr (540 kr/h)

Bakgrund & mål

Bakgrund

I augusti 2015 bildas en arbetsgrupp bestående av Bengt Gustafson från näringslivet, Anders Kemper och Annelie Hallberg från Anderstorp Simsällskap samt Tina Järnland och Anders Linder från Anderstorp Sportklubb. Gruppen bestämmer sig för att med sakliga argument driva frågan om fortsatt drift av Anderstorp simhall samt att långsiktigt arbeta för att ta över driften i hela sporthallen.

Arbetssätt

Arbetsgruppen har under hösten granskat kommunens utredningar, tillsatt egna experter för byggnad och teknik som vid ett antal tillfällen beretts tillfälle att besiktiga simhallen. Gällande byggnad och konstruktion har Bernt Sjöland, fristående byggkonsult, varit till ovärderlig hjälp. Tekniken i simhallen har besiktigats av Per Sandén, teknisk chef, på företaget Medley som driver ett 25-tal simhallar runt omkring i landet.

Parallellt med våra utredningar har löpande diskussioner och förhandlingar förts med kommunens politiska företrädare och ledande tjänstemän inom fastighet och fritid.

Slutsats

Arbetsgruppens egna utredningar och slutsats visar på följande:

 • Underhållet av sim-och sporthallen har varit ordentligt eftersatt under många år.
 • I kommunens beslutsprocess har man blandat ihop utredningarna gällande teknik i simhallen och ombyggnad av simhallen till annan verksamhet som sporthall.
 • Det finns bättre förutsättningar för fortsatt drift av simhallen i Anderstorp, i ett 10-årsperspektiv, än vad kommunens egna slutsatser visar.
 • Vissa större investeringar måste göras, i bl a avfuktningsanläggning, men vår bedömning är att investeringsbehovet är väsentligt lägre än vad kommunens slutsats visar.
 • Arbetsgruppen bedömer att det som fullt möjligt att driva hallen vidare till 2025 eller till dess att en ny simhall står klar.

Mål

 • Att säkra fortsatt drift av Anderstorp simhall i ett 10-års perspektiv, eller till dess att en ny Arena och simhall står klar i Mossarp mellan Anderstorp och Gislaved.
 • Att ta över driften av hela Anderstorp Sporthall.

Nuläge och plan

Den 14 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att flytta fram stängningen av Anderstorp simhall från den 18 januari till den 31 mars 2015, för att ge möjlighet att slutförhandla ett avtal om övertagande av fortsatt drift fram till 2025. Fritidsnämnden har i uppdrag att tillsammans med ASS upprätthålla öppethållandet i möjlig omfattning under perioden fram till den 31 mars 2015.

 • Ett utkast till avtal finns, förhandlingar pågår.
 • ASS och ASK har för avsikt att driva hallen via gemensam förening med fast anställd personal.
 • En grupp från ASS är tillsatt för att säkerställa bemanning i hallen fram till den 31 mars, (här behöver vi hjälp av ideella krafter).
 • En grupp har tillsatts för att finna finansiering till nödvändiga investeringar och uppstart av verksamheten den 1 april 2015. (här behöver vi allas hjälp företag och privatpersoner).
 • En försiktig kalkyl visar att det är möjligt att driva verksamheten vidare, förutsatt nödvändig finansiering.
 • Vi bör vara klara med förutsättningarna för fortsatt drift, i mitten av januari.

Är du enig med oss att simhallen är viktig del i Anderstorps framtid som en attraktiv ort att arbeta och leva i, stöd oss i vårt arbete för en levande simhall!

Anderstorp 2015.12.13
Arbetsgruppen för Anderstorp Simhall

Bengt Gustafson
Anders Kemper, Ordf. ASS
Annelie Hallberg, styrelseledamot ASS
Tina Järnland, Ordf. ASK
Anders Linder, styrelseledamot ASK

Anderstorp Simhall & Gym

Vill du bli medlem i Föreningen Anderstorp Simhall & Gym gör du så här:
Betala in 300 kr till BG 5070-0103 eller Swisha till 123 4597977 och skriv medlem+ditt namn i ärenderaden.
Ange också mailadress och mobilnummer om det finns.

Hitta oss även på

Betalning

 Bankgiro: 633-6655

Adress

Skolgatan 3
334 31 Anderstorp

Telefon

070-259 88 88